Regulamentul privind statutul și transferul jucătorilor de fotbal – Actualizat 2022

Avand in vedere modificarile efectuate in anul 2022 cu privire la statutul si transferurile jucatorilor de fotbal va atasam regulamentul actualizat.

RSTJF-22.12.2022 

In cazul in care documentul nu poate fi deschis cu Chrom va rugam sa folositi broswer-ul Micrososft Edge sau Firefox

Mai jos gasiti o mica parte din modificarile RSTJF :

Art.2 alin 2 si 3:

  1. Se poate reamatoriza, cu respectarea dispozitiilor alin.1 de mai sus, jucatorul profesionist cariua i-a incetat contractual cu clubul la care este legitimate cu titlul definitive. Cererile de reamatorizare se pot depune exclusive in perioadele de transfer stabilite de catre forul competent FRF/AJF.
  2. Cererea se solutioneaza de CNSL din cadrul FRF sau de CSJ din cadrul AJF, in functie de nivelul competitional al clubului la care jucatorul a fost legitimat ca profesionist.

Art.2 alin.4

  1. Clubul la care jucatorul a fost legitimate ca profesionist nu are dreptul la nici o compensatie din partea clubului la care jucatorul a fost legitimate dupa redobandirea statului de amator. Daca jucatorul redevine profesionist in termen de 24 de luni de la reamatorixare, noul sau club va platii compnsatia de promovare, conform prevederilor prezentului regulament. Jucatorul reamatorizat care incheie un contract cu un club si isi schimba din nou statutul si redevine jucator profesionist se va putea legitima la respectivul club exclusive in perioadele de transfer stabilite de FRF pentru anul competitional respective.

Art. 4 alin 3

  1. Un jucator poate fi legitimate la un singur club in aceeasi perioada de timp. In situatia in care un jucator este legitimate la cluburi apartinand unor asociatii judetene distinct, respectivele asociatii judetene vor fi de asemenea sanctionate. Prin exceptie, un jucator poate fi legitimate la un club de fotbal in sala in acelasi timp in care este legitimate si la un club de fotbal.

Art.4 alin 6

  1. In completarea alineatului cu urmatorul paragrapf : In cazul copiilor de nationalitate romana nascuti in strainatate, care au inplinit varsta de 10 ani si doresc sa se legitimize in Romania, prima legitimare se va putea face doar cu avizul scris al Departamentului Transferuri Internationale, care trebuie sa confirme ca jucatorul nu este legitimate la vreun clun din tara in care s-a nascut.

Art.4 alin 17

  1. Se asimileaza jucatorilor nou legitimate si au dreptul sa solicite legitimarea la oricare club afiliat la FRF/AJF in tot cursul anului, cu exceptia ultimelor 6 etape din campionatul la care participa echipa respective, inclusive jocurile din play-off/play-out ( exceptia nu se aplica jucatorilor de fotbal in sala, in cazul acestora legitimaea se poate face in tot timpul sezonului competitional cu exceptia ultimelor 4 etape, in cazul in care sistemul competitonal prevede si system paly-off/play-out legitimarea se poat face pana cu 4 etape inaintea de finalizarea sistemului competitional.

Art.4 alin 20

In situatia cluburilor retrase sau excluse, jucatorilor amatory le sunt aplicabile prevederile art.4 alin 17 lit.b de mai sus in sensul ca pot solicita legitimarea la orice club in tot cursul anului cu exceptia ultimelor 6 etape ale camionatului la care participa echipa respective in situatia in care face dovada ca au obtinut incetarea legitimatii in conditii regulamentare.

Art.4 alin 20 lit a) teza II

In cazul in care cereea este admisa printr-o hotarare definitive, jucatorul in cauza poate fi legitimate ca amator la un alt club. In cazul in care un jucator legitimate la un alt club in aceste conditii dobandeste in termen de 2 ani (conform art.2 din prezentul regulament)statutul de profesionist sunt aplicabile , in mod corespunzator dispozitiile regulamentare privind compensatia de formare

Art.4 alin 21

Jucatorii junior cu varsta intre 7 si 10 ani impliniti aflati in acesta situatie sunt obligatii sa achite fostului club suma de 500 de lei pentru fiecare an competitional in care au fost legitimati la clubul respectiv. Jucatorii junior cu varsta peste 10 ani si pana la 16 ani aflatii in aceste situatie sunt obligati sa achite fostului club  suma de 850 lei pentru fiecare an competitional in care au fost legitimate la clubul repsectiv. In cazul perioadelor mai mici de un an competitional se va achita o suma proportional cu perioada aferenta. In cazul in care cereea este admisa printr-o hotarare definitive, jucatorul in cauza poate fi legitimate ca amator la un alt club doar dup ace va face dovada achitarii sumelor prevazute in decizia comisiei competente.

Art.4 alin 21

  1. Pentru evitarea oricarui dubiu, sumele anterior prevazute se vor calcula luindu-se in calcul durata la care jucatorul a fost efectiv legitimate la clubul respectiv ( nu se vor lua in clacul perioadele in care jucatorul a fost legitimate cu titilu temporar la alte cluburi). In situatia jucatorilor legitimati temporar care doresc sa beneficieze de prevederile de mai sus , acestia vor achita clubui respective sumele aferente perioadei in care ai fost efectiv legitimate la clubul in cauza, urmand ca,ulterior indeplinirii procedurii detaliate mai sus, sa se intoarca de indata la cubul la care sunt legitimatii cu titlul definitiv. In situatiile in care un jucator legitimate temporar la un club, dorecte sa beneficieze de prevederile procedurii mai sus detaliate cu privire atat la clubul la care este legitimate temporar, cat si la cel la care figureaza ca legitimate cu titlul definitv, jucatorul va fi obligat sa formulize doua cereri sis a faca dovada achitarii tuturor sumelor astfel stabilite prin hotaririle organismelor jurisdictionale ale FRF/AJF pentru a putea fi legitimate la un alt club

Art .14 alin 1 lit a)

  1. In termen de maxim 60 de zile de la implinirea varstei de 16 ani, daca clubul espectiv propune incheierea unui contract prin care le asigura un salariu sau o renumeratie lubara neta de 800 de lei in perioada junioratului

 

Art.10 alin 2

Jucatorii sub 18 ani pot incheia contracte pentru o perioada care nu poate depasii perioada junioratului in caz contrar aceste contracte incetand de drept.

Art,14 alin.2 AFAN

  1. Inainte de terminarea perioadei junioratului jucatorul este obligat sa incheie un contract cu clubul la care este legitimate cu titlul definitive, pe o durata de 5 ani, numai in situatia in care clubul respective ii propune sa incheie un contract si ii garanteaza un venit lunar minim net astfel:

Cluburile din Liga 1 : 2500 lei

Cluburile din Liga 2-a : 2000 lei

Cluburile din Liga a 3-a: 1500 lei

Cluburile din celelalte categorii: 1000 lei

Art.15 alin 5 sub alin 1 lit g MA

  1. Pentru confirmarea primirii contractului de catre jucator, se va mentiona ‘’Am primit un exemplar original’’ numele si prenumele in clar, data primirii si semnatura acestuia.

Pentru o completa informare despre modificarile RSTJF va  rugam sa studiati documentul atasat acestui articol

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *