REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA JOCURILOR DE BARAJ PENTRU PROMOVAREA ÎN LIGA 3, CAMPIONATUL EDIŢIEI 2020 / 2021

1) Conform Hotărârii Comitetului Executiv din 27 mai 2020, promovează din
Liga 4 în Liga 3, campionatul ediţiei 2020/2021, 14 echipe câştigătoare ale minigrupelor de baraj în trei dintre cele 42 de campioane judeţene declarate de
AJF/AMFB.
Conform aceleiaşi hotărâri, fiecare echipă va disputa un singur joc împotriva
fiecăreia dintre celelalte două echipe din mini-grupă, toate partidele urmând a se
disputa pe teren neutru. Pentru promovarea în Liga 3, datele de disputare pentru
cele trei meciuri dintr-o mini-grupă sunt 1 august 2020, 5 august 2020 şi 9
august 2020, ora de începere fiind 17:30.
2) Au dreptul să participe la jocurile de baraj numai echipele aparţinând
structurilor sportive cu personalitate juridică. Asociaţiile judeţene de fotbal,
respectiv, AMFB, sunt obligate să comunice către Departamentul Competiţii al
FRF, în scris, până la data de 27 iulie 2020, echipele calificate pentru a participa
la jocurile de baraj şi să transmită copia Certificatului de Identitate Sportivă al
acestora eliberat de Ministerul Tineretului şi Sportului.
3) În situația în care structura sportivă respectivă nu îndeplinește condițiile de
participare la baraj (nu deține personalitate juridică și/sau Certificat de Identitate
Sportivă eliberat de MTS), meciurile din mini-grupă se vor disputa doar între
echipele care îndeplinesc condițiile de participare. În situaţia în care două echipe
dintr-o mini-grupă nu îndeplinesc condiţiile de participare, cea de-a treia va fi
declarată câştigătoare.
4) În situația în care o asociaţie sportivă este desemnată câștigătoare a Ligii a IVa într-un anumit județ/Municipiul București, AJF/AMFB va putea aproba
modificarea formei şi/sau structurii juridice a asociației sportive respective în
scopul participării la barajul de promovare în Liga 3, cu îndeplinirea procedurii
prevăzute mai jos:
a) Comitetul Executiv al Asociației Județene de Fotbal/AMFB
omologhează rezultatele Ligii a IV-a conform rezultatelor sportive obținute de
către echipele participante în Liga a IV-a, ediția 2019/2020;
b) Asociația sportivă câștigătoare a campionatului Ligii a IV-a va formula
către AJF/AMFB, în perioada 19-27 iulie 2020, o cerere pentru aprobarea
modificării formei și/sau structurii juridice;
c) La cererea prevăzută la litera b) de mai sus se vor anexa toate
documentele cu privire la structura sportivă cu personalitate juridică (club
sportiv) care va activa în competiții în locul asociației sportive. În situația în care
există un refuz exprimat de către jucători, antrenori, asociați, împuterniciți, etc.
cu privire la continuarea activității la structura sportivă cu personalitate juridică,
se vor anexa și înscrisurile din care rezultă refuzul expres al acestora. În situația
în care AJF/AMFB consideră necesare documente suplimentare poate acorda un
termen pentru depunerea acestora, fără ca termenul acordat să poată depăși data
limită până la care se poate depune cererea, respectiv 27 iulie 2020.
d) Ulterior omologării rezultatelor, Comitetul Executiv al AJF/AMFB va
analiza solicitarea echipei câștigătoare a Ligii a IV-a, menționată la litera b),
urmând a o aproba dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:
i. Structura sportivă cu personalitate juridică a fost înființată în
cursul sezonului competițional 2019/2020. Nu vor fi admise în nicio situație
solicitări cu privire la o structură sportivă cu personalitate juridică înființată
anterior datei de începere a competiției Liga a IV-a, ediția 2019/2020.
ii. Sediul structurii sportive cu personalitate juridică este în aceeași
localitate în care își desfășoară activitatea asociația sportivă care a formulat
solicitarea.
iii. Jucătorii legitimați la asociația sportivă solicitantă vor fi
legitimați la structura sportivă cu personalitate juridică, cu excepția celor care își
exprimă în scris refuzul de a fi legitimați la structura sportivă cu personalitate
juridică.
iii.a După aprobarea cererii, AJF/AMFB va înscrie în fișele
sportivilor și în carnetele de legitimare denumirea structurii sportive cu
personalitate juridică, cu excepția sportivilor care au refuzat în mod expres
continuarea activității la clubul sportiv.
iv. Staff-ul tehnic al clubului sportiv este același cu staff-ul tehnic al
asociatiei sportive, cu excepția persoanelor care refuză în scris continuarea
activitătii la structura sportivă cu personalitate juridică.
v. Stadionul pe care asociația sportivă și-a desfășurat jocurile de pe
teren propriu în cadrul Ligii a IV-a este același cu stadionul pe care își va
desfășura activitatea clubul sportiv.
vi. Culorile structurii sportive cu personalitate juridică și
echipamentul jucătorilor sunt identice cu cele utilizate de asociația sportivă.
vii. Majoritatea membrilor fondatori ai structurii sportive cu
personalitate juridică sunt aceiași cu membrii care au fondat asociația sportivă,
cu excepția celor care refuză în scris să continue activitatea la structura sportivă
cu personalitate juridică.
viii. Persoanele împuternicite să reprezinte asociația sportivă se
regăsesc în cadrul organelor de conducere ale structurii sportive cu personalitate
juridică, cu excepția celor care refuză în scris să continue activitatea la structura
sportivă cu personalitate juridică.
e) În situația aprobării solicitării menționate la litera b) de mai sus,
Asociația Județeană de Fotbal/AMFB va comunica FRF, în termenul prevăzut la
art. 2 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea jocurilor de baraj
pentru promovarea în Liga a 3-a, ediția de campionat 2020/2021, denumirea
asociației sportive câștigătoare a Ligii a IV-a, cu mențiunea că s-a aprobat
modificarea formei și/sau structurii juridice a acesteia, specificându-se, în mod
expres, denumirea structurii sportive cu personalitate juridică. AJF/AMFB va
anexa comunicării de mai sus decizia Comitetului Executiv al AJF/AMFB prin
care s-a aprobat modificarea formei și/sau structurii juridice și Certificatul de
Identitate Sportivă emis de Ministerul Tineretului și Sportului pentru clubul
sportiv respectiv.
În situația în care Certificatul de Identitate Sportivă al cluburilor nu va fi
comunicat către FRF până la termenul prevăzut în prezentul Regulament, de către
AJF/AMFB, cluburile respective nu vor avea drept de participare la jocurile de
baraj;
f) Nu are dreptul de a participa la jocurile de baraj o echipă campioană a
unui judeţ, dacă clubul acesteia nu își are sediul într-una din localitățile situate în
județul în care a obținut titlul de campioană (în această situaţie va fi acceptată la
jocurile de baraj echipa clasată pe locul următor în campionatul judeţean respectiv
și care îndeplineşte condiţiile cerute de prezentul regulament).
5) Ca urmare a schimbărilor intervenite din cauza pandemiei COVID-19,
stabilirea jocurilor de baraj a fost făcută prin tragere la sorţi în 17 iunie 2020, de
către Departamentul Competiţii al FRF, astfel:
– în conformitate cu împărţirea pe regiuni administrative a ţării și ţinând cont
de necesitatea de a avea şase judeţe în fiecare regiune, s-au împărţit cele 42
asociaţii rezultând următoarele 7 (șapte) regiuni:
• Regiunea 1, Nord-Est: Bacău, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Suceava, Vaslui
• Regiunea 2, Nord-Vest: Bihor, Bistriţa Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare,
Sălaj
• Regiunea 3, Centru: Alba, Braşov, Mureş, Covasna, Harghita, Sibiu
• Regiunea 4, Vest: Arad, Caraş Severin, Hunedoara, Timiş, Gorj, Mehedinţi
• Regiunea 5, Sud-Vest: Dolj, Olt, Vâlcea, Argeş, Teleorman, Dâmboviţa
• Regiunea 6, Sud: Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Bucureşti, Ilfov, Prahova
• Regiunea 7, Sud-Est: Brăila, Galaţi, Tulcea, Constanţa, Buzău, Vrancea
– pentru fiecare regiune în parte, tragerea la sorţi a fost făcută doar între cele şase
echipe, stabilindu-se astfel cele două mini-grupe de baraj a câte trei echipe din
fiecare regiune
– primele trei echipe extrase au alcătuit prima mini-grupă, iar următoarele trei au
alcătuit cea de-a doua mini-grupă de baraj. Ordinea extragerii a dat fiecărei echipe
numărul de ordine pe care îl va avea în tabela Berger de patru care va fi folosită
pentru configurarea programului de desfăşurare a meciurilor din fiecare minigrupă. Astfel, prima extrasă va avea numărul 1, a doua numărul 2, a treia numărul
3, a patra va avea numărul 1, a cincea numărul 2, a şasea numărul 3.
În urma efectuării extragerii au rezultat următoarele împerecheri:
• Regiunea 1, Nord-Est:
o Grupa A: Suceava, Iaşi, Neamţ
o Grupa B: Bacău, Vaslui, Botoşani
• Regiunea 2, Nord-Vest:
o Grupa A: Bihor, Satu Mare, Cluj
o Grupa B: Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş
• Regiunea 3, Centru:
o Grupa A: Sibiu, Covasna, Mureş
o Grupa B: Alba, Braşov, Harghita
• Regiunea 4, Vest:
o Grupa A: Gorj, Arad, Caraş-Severin
o Grupa B: Hunedoara, Mehedinţi, Timiş
• Regiunea 5, Sud-Vest:
o Grupa A: Dâmboviţa, Dolj, Argeş
o Grupa B: Teleorman, Olt, Vâlcea
• Regiunea 6, Sud:
o Grupa A: Prahova, Călăraşi, Ilfov
o Grupa B: Ialomiţa, Bucureşti, Giurgiu
• Regiunea 7, Sud-Est:
o Grupa A: Brăila, Vrancea, Galaţi
o Grupa B: Tulcea, Constanţa, Buzău
Conform tabelei Berger de patru echipe, programul de disputare al meciurilor va
cuprinde trei runde a câte un meci, după cum urmează:
2-3 1-2 3-1
– pentru fiecare meci din mini-grupele de baraj va fi desemnat un teren neutru de
disputare, iar fiecare echipă va fi gazdă pentru un meci urmând a îndeplini toate
obligaţiile care revin unui club organizator în conformitate cu prevederile ROAF
6) În cazul în care un joc din cadrul mini-grupelor se termină la egalitate, se vor
executa lovituri de departajare, criteriu ce va fi luat în calcul doar în situația în
care cele două echipe se vor afla la egalitate perfectă la sfârșitul turneului.
În situația în care două sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte,
clasamentul final se va stabili pe baza aplicării, în ordine, a următoarelor criterii:
– numărul mai mare de puncte obținute în jocurile directe disputate între echipele
aflate la egalitate de puncte;
– golaverajul mai bun în jocurile directe;
– numărul mai mare de goluri marcate în jocurile directe;
– numărul mai mare de goluri marcate în deplasare în jocurile directe;
– golaverajul general mai bun (diferența dintre golurile marcate și cele primite în
toate jocurile din mini-grupă);
– numărul mai mare de goluri marcate în toate jocurile din mini-grupă;
– rezultatul loviturilor de departajare executate în jocurile directe terminate la
egalitate între echipele aflate la egalitate de puncte.
Câştigătoarea fiecărei mini-grupe de baraj va primi dreptul de a evolua în ediţia
2020/2021 a competiţiei Liga 3, sub condiţia îndeplinirii prevederilor
regulamentare în vigoare.
Dacă o echipă situată pe locul 1 într-o mini-grupă din cadrul barajului de
promovare în Liga 3 nu se înscrie în competiție, nu îndeplinește condițiile de
participare sau se retrage înainte de începerea competiției Liga 3 sezonul
2020/2021, locul vacant astfel apărut va fi completat cu echipa situată pe locul 2
în mini-grupa respectivă.
Prin excepție de la prevederile art. 18 alin 1 lit. a din ROAF, locurile vacante în
Liga 3 (maximum 7 locuri) vor fi completate cu cel mai bine clasate echipe de pe
locul 2 în mini-grupele din cadrul barajul de promovare în Liga 3.
7) Sancţiunile care decurg din cumulul de cartonaşe galbene primite de jucători
în campionatul Ligii 4 nu vor fi aplicate în meciurile de baraj, fiind menţinute
numai suspendările aplicate pentru alte abateri disciplinare (cartonaş roşu direct
sau indirect, decizia Comisiei de Disciplină, etc.).
8) Urmare a implementării platformei electronice Football Connect, fiecare club
eligibil de a participa la jocurile de baraj are obligaţia de a introduce în acest
sistem, până la data de 24 iulie 2020, tot lotul de jucători.
Pentru a veni în întâmpinarea eventualelor probleme de utilizare ale platformei
Football Connect, responsabilii fiecărei Asociaţii Judeţene de Fotbal pentru
Football Connect sunt rugaţi să ia legătura din timp cu echipa de suport Football
Connect (suportfc@frf.ro).
Ulterior, structurile sportive ale căror echipe s-au calificat la jocurile de baraj au
obligaţia de a completa, până la data de 29 iulie 2020, formularul online cu lotul
de maxim 22 jucători care participă la jocul de baraj. Procedura tehnică va fi
comunicată Asociaţiilor Judeţene de Fotbal.
Prin completarea formularului, clubul îşi va asuma responsabilitatea că jucătorii
selectaţi au drept de joc pentru echipa respectivă, au viză anuală pe 2020 şi au
viză medicală valabilă care va trebui să fie în conformitate cu art.7, lit. c) din
RSTJF (acordată de o unitate medico-sportivă competentă).
În urma validării formularului de către Departamentul Competiţii, fiecare echipă
va primi un document electronic (format PDF) cu jucătorii care vor participa la
meciurile de baraj.
8.1. La jocurile de baraj, echipele participante vor prezenta în format fizic
şi vor anexa la raportul arbitrului, odată cu înscrierea jucătorilor și oficialilor,
documentul electronic mai sus amintit.
8.2. În situaţia în care, în raportul arbitrului, vor fi trecuţi jucători care nu
se regăsesc pe lista nominală cu cei 22 de jucători, depusă de cluburi la
Departamentul Competiţii al FRF, aceştia nu vor avea drept de joc, iar în cazul
folosirii lor la jocurile de baraj, comisiile competente ale FRF vor aplica măsurile
regulamentare care se impun.
8.3. În cazul în care, după transmiterea tabelului la FRF apar
indisponibilităţi, înlocuirile necesare de jucători pot fi comunicate prin fax la FRF
în ziua premergătoare jocului, până la ora 12.00, împreună cu dovezile medicale
aferente.
8.4. În situaţia eliminării portarului în primul joc de baraj, cluburile care au
trecut pe lista de 22 de jucători doar doi portari, pot înlocui pe listă portarul
eliminat cu un altul cu drept de joc pentru echipa respectivă.
9) În ceea ce priveşte jucătorii care pot fi folosiţi în acest play-off, conform Anexei
4 la RSTJF în care sunt trecute prevederile regulamentare speciale aplicable în
perioada mai – septembrie în urma efectelor pandemiei COVID-19 la nivelul
fotbalului românesc, au drept de joc doar jucătorii legitimaţi/transferaţi regulamentar
la clubul în cauză până la data de 16 martie 2020, inclusiv cei care intră sub incidenţa
articolului 18 din anexă.
10) În jocurile de baraj se aplică si următoarele reguli:
a) ca urmare a modificărilor Legilor Jocului, unei echipe îi vor fi permise
câte 5 înlocuiri pe meci, însă, pentru a nu afecta cursivitatea jocului, acestea vor
fi realizate în cel mult 3 momente de întrerupere a partidei;
b) nu este obligatorie folosirea jucătorilor juniori, a jucătorilor U19 sau a
jucătorilor U21;
c) identificarea jucătorilor (seniori/juniori) se face numai cu carnetul de
legitimare sau licenţa;
d) ambele echipe sunt obligate să se prezinte la teren cu două seturi de
echipament de culori diferite;
e) echipa organizatoare a jocului trebuie să pună la dispoziţie minim trei
mingi de joc pentru buna desfăşurare a partidei.
11) Cheltuielile necesare pentru organizarea jocurilor de baraj vor fi suportate de
echipa organizatoare a fiecărui joc astfel:
• cheltuielile cu indemnizaţiile arbitrilor și observatorilor în valoare de 3.000
lei, valoare corespunzătoare Ligii 3
• cheltuielile de organizare a jocului: chirie stadion, asigurarea ordinii și
siguranţei, a asistenţei medicale și a tot ce implică desfășurarea jocurilor
12) Cluburile cu echipe participante la jocurile de baraj sunt obligate:
a. să achite AJF-ului la care sunt afiliate, până la data de 29 iulie 2020,suma
de 3.000 lei, reprezentând cheltuielile cu indemnizaţiile arbitrilor și
observatorilor. Nerespectarea acestei obligaţii conduce la neprogramarea echipei
clubului în cauză la jocul de baraj și la pierderea jocului prin forfait;
b. să asigure toate condiţiile prevăzute de ROAF. pentru organizarea unui joc
oficial;
c. clubul organizator are obligaţia de a asigura pe întreaga desfăşurare a
jocului, asistenţa medicală în conformitate cu prevederile art. 54 din ROAF,
corespunzătoare Ligii 3.
13) Cluburile de fotbal participante la jocurile de baraj pentru promovare în Liga
3 sunt obligate să respecte Protocolul medical pentru desfăşurarea competiţiilor
în anul competiţional 2019/2020, aprobat prin Hotărârea Comitetului de Urgenţă
nr. 18 din 12.06.2020, completat prin Hotărârea Comitetului de Urgenţă nr. 19
din 13.06.2020 sau orice alte reguli medicale aplicabile la momentul desfăşurării
jocurilor, după caz.
14) Prezentul regulament se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile
Regulamentului de Organizare a Activităţii Fotbalistice, Regulamentului
Disciplinar, Regulamentului privind Statutul şi Transferul Jucătorilor de Fotbal,
Legilor Jocului pentru fotbal în 11 şi a altor norme specifice activităţii
competiţionale, după caz.
În cazul în care există orice omisiuni în acest regulament, organismele
jurisdicționale competente cu soluționarea litigiilor vor lua hotărârea în
concordanță cu prevederile regulamentelor FRF.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *