Curs pentru Licența C UEFA

Dosarele de inscriere la cursul pentru Licenta C UEFA vor putea fi depuse incepand cu data de 20.03.2023 pana in data de 31.03.2023 la sediul AJF ARAD Str. Infanteriei, nr. 3, cod poştal 310257,  intre orele 10.00 – 12.00.

A. Înscriere

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele:

 • Fotocopie după cartea de identitate;
 • Cazier judiciar (în original);
 • Fotocopie legalizată de pe diploma de bacalaureat;
 • Cerere înscriere curs Licența UEFA C;
 • Dovadă medicală care atestă că este clinic sănătos i este apt pentru efort fizic, eliberată de o policlinică competență (în original);
 • Aviz medical care să ateste că este apt din punct de vedere psihologic (în original);
 • Dovada plății taxei de depunere a dosarului (se va achita valoarea de 100 lei după verificarea i aprobarea dosarului de către AJF/AMFB -tax.a nu este rambursabilă);
 • Două fotografii color tip ¾ recente;
 • Dosar.

B.Admitere

Examenul de admitere

Proba teoretică, interviu

Toți candidații înscriși vor susține un interviu.
Nota minimă de promovare a probei teoretice este 6 ( șase).
Bibliografie – ,,Manual de cultură fotbalistică” și ,,Terminologie”.

Proba practică:

Toți candidații înscriși au obligația de a participa la proba tehnică.
Rezultatul final este Admis / Respins.
În cazul în care candidatul obține calificativul Respins este eliminat din concurs.
Proba constă în: joc bilateral 5vs5 (cu sau fără portari, în funcfie de numărul de candidați care au activat ca portari), teren redus (60×40).
Absența la oricare dintre probe atrage după sine eliminarea din concurs.

C.  Durata concursului

Durata cursului pentru diploma de antrenor UEFA C este:

Ore minime de formare îtotal 60

Ore minime de teorie practica in afara terenului 30 Ore de module practice pe terenul de joc 20

Ore experienta profesionala 10

Fiecare modul are o tematică reprezentativă susținută de către Formatori de antrenori români și este împărțită în parte teoretică și practică.

Între fiecare cursant și Federația Română de Fotbal – Școala Federală de Antrenori se va încheia un Protocol Curs Licență UEFA C care are ca obiect desfășurarea activității de licențiere a antrenorului de fotbal în scopul obținerii licenței UEFA C, cursantul beneficiind de toate drepturile și obligațiile prevăzute în acest protocol, cât și în Convenția UEFA privind antrenorii.

Pentru cetateni straini:

 • test de limba romana
 • Traducere legalizata si echivalarea documentelor de studii conf. Legii 200/2004;
 • Pentru cetateni straini care au absolvit studiile in alta parte:
  • Traducere legalizata si echivalarea documentelor de studii conf. Legii 200/2004;

Număr maxim participanți la curs: 25

Termen de înscriere: 31.03.2023

Costul cursului: 1000 lei

Președinte Comisia tehnică Prof. Sculici Cristian

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *