Curs Licenta C Uefa – 2024

Avand in vedere faptul ca, de anul trecut a intrat in vigoare noul sistem de licentiere UEFA, iar licenta C UEFA este o licenta obligatorie pentru a putea dobandi, ulterior celelalte licente UEFA (B, A, PRO), AJF ARAD, prin ComisiaTehnica, impreuna cu Federaţia Română de Fotbal, Şcoala Federală de Antrenori, organizeaza curs pentru LicentaC UEFA.

 

 1. ÎNSCRIERE

 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele:

1) Fotocopie după cartea de identitate;

2) Cazier judiciar (în original);

3) Fotocopie legalizată de pe diploma de bacalaureat;

4) Cerere înscriere curs Licența UEFA C;

5) Dovada medicală care atestă că este clinic sănătos şi este apt pentru efort fizic,

eliberată de o policlinică competentă (în original);

6) Aviz medical care să ateste că este apt din punct de vedere psihologic (în

original);

7) Dovada plății taxei de depunere a dosarului (se va achita valoarea de 100 lei

după verificarea și aprobarea dosarului de către AJF/AMFB – taxa nu este

rambursabilă);

8) Două fotografii color tip ¾ recente;

9) Dosar.

Notă: Pentru cetățenii străini sau cetățenii români care au absolvit studiile (ex: bacalaureat, calificare de

antrenor) în alte țări, aceștia trebuie să depună documentele traduse în limba română, legalizate și echivalate

conform Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile

reglementate din România. Cetățenii străini trebuie să depună și testul de limba română scris și vorbit.

 

 1. ADMITERE

 

EXAMENUL DE ADMITERE

 1. PROBA TEORETICĂ – INTERVIU
 • Toți candidații înscriși vor susține un interviu.
 • Nota minimă de promovare a probei teoretice este 6 (șase).
 • Bibliografie- ,,Manual de cultură fotbalistică” și ,,Terminologie”.
 1. PROBA PRACTICĂ
 • Toți candidații înscriși au obligația de a participa la proba tehnică.
 • Rezultatul final este ADMIS/RESPINS.
 • Încazulîn care candidatul obține calificativul RESPINS este eliminat din concurs.
 • Proba constă în: joc bilateral 5vs5 (cu sau fără portari, în funcție de numărul de candidați care au activat ca portari), teren redus (60×40).

ABSENȚA LA ORICARE DINTRE PROBE ATRAGE DUPĂ SINE ELIMINAREA DIN CONCURS.

DESFĂȘURAREA CURSULUI

 Durata cursului pentru diploma de antrenor UEFA C este:

Ore minime de formare în total 60

Ore minime de teorie și practică în afara terenului 30

Ore de module practice pe terenul de joc 20

Ore experiență profesională 10

Fiecare modul are o tematică reprezentativă susținută de către Formatori de antrenoriromâni și este împărțită în parte teoretică și practică.

Între fiecare cursant și Federația Română de Fotbal – Școala Federală de Antrenori seva încheia un PROTOCOL CURS LICENȚA UEFA C care are ca obiect desfășurareaactivității de licențiere a antrenorului de fotbal în scopul obținerii licenței UEFA C, cursantulbeneficiind de toate drepturile și obligațiile prevăzute în acest protocol, cât și în ConvențiaUEFA privind antrenorii.

Număr maxim participanţi/curs:       25

Termen de inscriere:                         23.02.2024

Costul cursului:                                  1000 lei

Inscrierile se vor face la sediul Asociatiei Judetene de Fotbal Arad:  Str. Infanteriei, nr. 3, cod poştal 310257

Persoana de contact:  Presedinte Comisia tehnica – Sculici Cristian

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *