Comunicat: Adunarea Generala 09.08.2019

În conformitate cu prevederile art. 26 din STATUTUL ASOCIAŢIEI JUDEŢENE DE FOTBAL ARAD, Comitetul Executiv, a hotărât în şedinţa sa, din data de 09.05.2019 CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a AJF Arad pentru data de 09 august 2019, ora 17.00 la sala RESTAURANT RAŢIO în incinta ştrandului Neptun Arad, cu următoarea ordine de zi:

  1. Constatarea întrunirii cvorumului.
  2. Aprobarea ordinei de zi.
  3. Alocuţiunea preşedintelui AJF Arad.
  4. Nominalizarea scrutatorilor şi a comisiei de validare a voturilor.
  5. Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial.
  6. Prezentarea raportului privind activitatea Comitetului Executiv pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală.
  7. Afilierea – dezafilierea şi suspendarea unor membri.
  8. Aprobarea  noului statut al AJF Arad
  9. Modificarea emblemei / siglei al AJF Arad
  10. Adoptarea Hotăririi Adunării Generale Ordinare a AJF ARAD din 09.08.2019.

În vederea pregătirii Adunării Generale, este necesar să transmiteţi în scris, la secretariatul A.J.F. Arad, până la data de 05 august 2019 ora 15.00:

– numele şi prenumele delegatului  care participă la Adunarea Generală, precum şi funcţia acestuia în cadrul clubului sau asociaţiei sportive.

– eventualele observaţii şi propuneri pe care le aveţi privind, exclusiv, conţinutul documentelor transmise dumneavoastră.

Delegatul va avea asupra sa un act de identitate şi  delegaţie  din care să rezulte calitatea acestuia.

Menţionăm că, în conformitate cu prevederile art. 25.4 din Statutul AJF, membrii Comitetului Executiv nu pot reprezenta ca delegaţi clubul sau asociaţia sportivă din care fac parte şi nici nu au drept de vot în adunarea generală. În consecinţă cluburile sau asociaţiile sportive aflate în această situaţie trebuie să desemneze un alt delegat oficial care să le reprezinte.

Mandatul-delegaţie ce urmează a fi completat şi transmis AJF este publicat mai jos

ADUNAREA GENERALA 2019

STATUTUL 2019

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *